14/10/55

หัวอ่านบัตรระยะไกล Long Range Reader
Long Range Reader


             ระบบหัวอ่านบัตรระยะไกล ( Long Range Reader ) เป็นระบบการทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก ของรถยนต์หรือระบบ ( Car Park ) ที่เรารู้จักกันดีโดยในปัจจุบันถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถือเป้นอุปกรณ์มาตรฐานที่เราสามารถพบเห็นได้เป็นประจำตามทางด่วนทั่วไป โดยหลักการทำงานของระบบนั้นจะสามารถทำการอ่านบัตรรถยนต์ได้ในระยะประมาณ 5-10 เมตรเลยทีเดียวและแทบไม่ต้องชลอความเร็วของรถแต่ประการใดโดยระบบหัวอ่านบัตรระยะไกลนั้นมักจะนำไปผนวกใช้กับระบบ Car Park ที่จะประกอบไปด้้วยระบบไม้กั้นรถยนต์ เป็นอุปกรณ์หลักของระบบโดยเราสามารถแบ่งแยกระบบออกเป็นข้อดีและข้อเสียต่างๆดังนี้

ข้อดีของระบบ

1) ไม่ต้องเปิดกระจกเพื่อทาบบัตร
2)  มีระยะการอ่านบัตรที่ไกลไม่ตำ่กว่า 5-10 เมตร
3)  ไม่ต้องชลอความเร็วรถเพื่อทาบบัตร
4)  ลดพื้นที่ในการติดตั้งใช้พื้นที่น้อย


ข้อเสียของระบบ

1)  ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อใช้งานขณะฝนตก
2)  มีผลกับฟลีม์รถยนต์ที่มีส่วนผสมของสารปรอท
3)  มีต้นทุนของระบบและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
4)  มีผลต่อการทำงานของระบบโทรศัพฑ์เคลื่อนที่ ( เฉพาะบางระบบ )
Long Range Reader
หัวอ่านบัตรระยะไกล ( Long Range Reader )
  • ระยะการอ่านบัตร 5-10 เมตร
  • รับส่งสัญญาณที่ความถี่  125 KHz
  • ไม่ต้องเปิดกระจกรถเพื่อแตะบัตร
  • ไม่ส่งสัญญาณรบกวนระบบโทรศัพท์มือถือ
  • ใช้ระบบความถี่ที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎเกณท์ของหน่วยงาน กสทช
  • หลักการทำงานเช่นเดียวกับระบบ EZY PASS บนทางด่วน


บทความ