หัวอ่านระยะไกล HID PROX LONG RANGE READER


หัวอ่านระยะไกล HID รองรับแรงดันไฟมาตรฐาน 12 VDC 50H
หัวอ่านระยะไกล HID รับส่งสัญญาณตามมาตรฐาน WIEGAND 26B  และมาตรฐานอื่นๆ
หัวอ่านระยะไกล HID แสดงผลการทำงานด้วยแอลอีดีบอกสถานะการทำงาน
หัวอ่านระยะไกล HID แสดงผลการทำงานด้วยสัญญาณเสียงแจ้งเตือนการทำงาน
หัวอ่านระยะไกล HID สามารถทำงานที่มาตรฐานอุณหภูมิ -20-40 องศา
หัวอ่านระยะไกล HID หุ้มด้วยฉนวนอิพ้อกซี่มาตรฐานป้องกันความชื้นและความร้อน
หัวอ่านระยะไกล HID มีระยะการอ่านมาตรฐาน 60-80 ซม.
หัวอ่านระยะไกล HID สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
หัวอ่านระยะไกล HID สามารถอ่านได้เป็นมุมกว้างและมุมตรง
หัวอ่านระยะไกล HID รองรับการเข้ารหัสบัตรจากโปรแกรมมาตรฐาน HID
บทความ