หัวอ่านบัตรระยะไกล UHF Long Range Readerหัวอ่านการ์ด UHF

หัวอ่านการ์ด UHF

หัวอ่านการ์ด UHF


หัวอ่านบัตรระยะไกล UHF ( Long Range Reader )
 • ระยะการอ่านบัตร 5-10 เมตร
 • รับส่งสัญญาณที่ความถี่ระบบ UHF
 • ไม่ต้องเปิดกระจกรถเพื่อแตะบัตร
 • ไม่ส่งสัญญาณรบกวนระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ใช้ระบบความถี่ที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎเกณท์ของหน่วยงาน 
 • หลักการทำงานเช่นเดียวกับระบบ EASY PASS บนทางด่วน
 • หัวอ่านบัตรระยะไกล ประหยัดพลังงานเพราะใช้พลังงานในการส่งสัญญาณที่ต่ำทำงานร่วมกับบัตรระยะไกล
 • หัวอ่านบัตรระยะไกล มี LED แสดงสถานะการทำงานและมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนขณะทำงาน
 • หัวอ่านบัตรระยะไกล  สามารถปรับระดับสัญญาณความแรงและทิศทางได้
 • หัวอ่านบัตรระยะไกล โครงสร้างออกแบบให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายสัญญาณออกจากทางด้านข้าง
 • หัวอ่านบัตรระยะไกล น้ำหนักเบาทำจากวัสดุทนความร้อนสามารถใช้งานแบบภายนอกได้


บทความ