แขนพับ FOLDING GATE
FOLDING GATE แบบทรงมาตรฐาน
                      ระบบแขนพับอัตโนมัติ FOLDING GATE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกั้นทางเข้าและออกแบบครอบคลุมพื้นที่ใช้งานเป็นบริเวณกว้างหรือแนวยาวได้อย่างเหมาะสมและลงตัวโดยตัวแขนพับอัตโนมัตินี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนระบบแขนกั้นรถยนต์ BARRIER GATE  ทั่วๆไปที่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับความยาวของพื้นที่ถนนที่ตัวไม้กั้นรถยนต์มีขนาดความยาวไม่ครอบคลุมพิ้นที่ใช้งานนัััััััั่นเอง

FOLDING GATE  ผลิตจากอลูมิเนี่ยมกันสนิม

FOLDING GATE  แบบทรงปลายมน

บทความ