ระบบคิดเงินที่จอดรถ


ซอฟท์แวร์ไม้กั้นรถยนต์ CARPARKING
ระบบเก็บเงินไม้กั้นรถยนต์แบบเข้า-ออก สเตชั่นเดียว
ระบบเก็บเงินไม้กั้นรถยนต์แบบเข้า-ออก แยกช่องทาง
ระบบเก็บเงินไม้กั้นรถยนต์แบบเข้า-ออก เลนส์เดียว
โปรแกรมคิดเงินค่าจอดรถแบบจับทะเบียนรถและคนขับรถ


โปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ แยกช่องทางเข้า-ออกโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ ช่องทางเข้า-ออก จุดเดียวระบบคิดค่าจอดรถแบบเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนอัตโนมัติระบบไม้กั้นรถยนต์แบบติดกล้องส่องทะเบียนเคลื่อนที่ระบบคิดเงินที่จอดรถแบบ 1 STATION
ระบบคิดเงินที่จอดรถแบบแยกช่องทางเข้า-ออก
        ระบบคิดเงินที่จอดรถ  เป็นระบบโปรแกรมที่จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้า - ออก ของยานพาหนะต่างๆโดยมีระบบไม้กั้นรถยนต์ทำหน้าที่เปิดปิดและตรวจสอบรถยนต์ที่ทำการเข้าและออกอาคาร และสามารถผนวกเข้ากับเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดซึ่งจะคอยช่วยในเรื่องของการตรวจจับป้ายทะเบียนรถหรือการจัดเก็บข้อมูลของยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดเก็บเป็นหลักฐานโดยระบบคิดเงินที่จอดรถจะทำงานร่วมกับระบบต่างๆเช่น ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ กล้องวงจรปิด ระบบลูปโฟโต้เซฟตี้ ระบบพีซีเดสก์ท็อป ต่างๆมาประกอบรวมกันโดยใช้ระบบซอฟท์แวร์กลางเป็นตัวจัดการและควบคุมการทำงานทั้งหมด
คุณสมบัติหลักของระบบโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถยนต์

1)  บันทึกเวลาการเข้า-ออก ของยานพาหนะต่างๆที่ผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์
2)  จับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขับเข้าและขับออกผ่านไม้กั้นรถยนต์
3)  บันทึกหลักฐานการเข้า-ออก ของรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์ 
4)  คำนวนเวลาในการจอดรถยนต์เพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
5)  สามารถควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์แขนกั้นรถยนต์ได้โดยตรง
6)  สามารถออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบใบ PAY SLIP เพื่อออกใบเสร็จการใช้บริการให้กับทางลูกค้า
7)  สามารถคำนวนส่วนลดหรือค่าที่จอดรถในกรณีประทับตราจอดรถหรือสิทธิพิเศษต่างๆ
8)  ใช้งานง่ายโดยอาศัยการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่านทางระบบคีย์การ์ดข้อมูล
9)  สามารถทำการหมุนเวียนระบบบัตรจอดรถเพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องและประหยัดค่าใช้          จ่าย
10) สามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือป้องกันการทุจริตในการเรียกเก็บค่าที่จอดรถได้รายละเอียดของอุปกรณ์ระบบคิดเงินที่จอดรถ

1) ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
2)  อุปกรณ์ LOOP DETECTOR สแกนรถยนต์
3)  ชุดตัวอ่านการ์ดสำหรับผู้มาติดต่อ VISITOR
4)  ชุดตัวอ่านการ์ดสำหรับสมาชิก MEMBER
5)  ชุดคอมพิวเตอร์ PC DESKTOP
6)  ชุดซอฟท์แวร์คำนวนค่าจอดรถ
7)  ชุดกล้องจับทะเบียนรถ CCTV
8)  ชุดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
9)  ชุดลิ้นชักถอนเงินอัตโนมัติ
10) ชุดจอแสดงข้อมูลการจอดรถและเข้าออกไม้กั้นรถยนต์
เครื่องจ่ายบัตรจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
ระบบคิดค่าจอดรถแบบ 24 ชม.
หน้าจอแสดงรายการระบบคิดค่าจอดรถบทความ