ระบบคิดเงินที่จอดรถ


โปรแกรมคิดเงินค่าจอดรถแบบจับทะเบียนรถและคนขับรถ


โปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ แยกช่องทางเข้า-ออกโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ ช่องทางเข้า-ออก จุดเดียวระบบคิดค่าจอดรถแบบเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนอัตโนมัติระบบไม้กั้นรถยนต์แบบติดกล้องส่องทะเบียนเคลื่อนที่ระบบคิดเงินที่จอดรถแบบ 1 STATION
ระบบคิดเงินที่จอดรถแบบแยกช่องทางเข้า-ออกตู้กดบัตรคีย์การ์ดรถยนต์อัตโนมัติ
ตู้กดบัตรคีย์การ์ดรถยนต์อัตโนมัติ

        ระบบคิดเงินที่จอดรถ  เป็นระบบโปรแกรมที่จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้า - ออก ของยานพาหนะต่างๆโดยมีระบบไม้กั้นรถยนต์ทำหน้าที่เปิดปิดและตรวจสอบรถยนต์ที่ทำการเข้าและออกอาคาร และสามารถผนวกเข้ากับเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดซึ่งจะคอยช่วยในเรื่องของการตรวจจับป้ายทะเบียนรถหรือการจัดเก็บข้อมูลของยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดเก็บเป็นหลักฐานโดยระบบคิดเงินที่จอดรถจะทำงานร่วมกับระบบต่างๆเช่น ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ กล้องวงจรปิด ระบบลูปโฟโต้เซฟตี้ ระบบพีซีเดสก์ท็อป ต่างๆมาประกอบรวมกันโดยใช้ระบบซอฟท์แวร์กลางเป็นตัวจัดการและควบคุมการทำงานทั้งหมดซึ่งระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตในการจัดเก็บเงินค่าที่จอดรถได้แบบ 100% เพราะตัวระบบคิดเงินที่จอดรถมีคุณสมบัติในการรวบรวมการสั่งงานทั้งหมดไว้บนตัวระบบจัดการซอฟท์แวร์แบบเบ็ดเสร็จเช่นระบบการล็อคอินเข้าใช้งานของทางเจ้าหน้าที่  ระบบการรับจ่ายเงิน ระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ระบบการเปิด-ปิดไม้กั้นรถยนต์ ระบบการตรวจจับภาพจากกล้อง CCTV ระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานซอฟท์แวร์เก็บเงินที่จอดรถแบบตลอดเวลาช่วยให้ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถตอบโจทย์หรือเป็นระบบที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาาหรือเข้ามาจัดการระบบการจัดเก็บเงินหรือการจัดระบบที่จอดรถได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดระบบคิดค่าจอดรถในปัจจุบันจะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมดูแลจัดการพื้นที่จอดรถและระบบคิดค่าจอดรถยังจะเข้ามาดูแลจัดการในส่วนของรายได้การจัดเก้บค่าจอดรถอีกด้วยระบบคิดค่าจอดรถยังสามารถทำงานร่วมกับตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติแบบคีย์การ์ดและระบบคิดค่าจอดรถยังทำงานร่วมกับระบบตู้จ่ายกระดาษสลิปได้อีกด้วยซึ่งระบบคิดค่าจอดรถยังสามารถลิ้งข้อมูลการทำงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ได้ระบบคิดค่าจอดรถสามารถจัดเก็บข้อมูลและทำการส่งข้อมูลได้แบบเรียลทามและไม่มีความผิดพลาดโดยระบบคิดค่าจอดรถถ้าไม่มีการเรียกใช้ข้อมูลก็จะนำข้อมูลต่างๆจัดเก็บลงเซอร์เวอร์ทันทีของระบบคิดค่าจอดรถนอกจากนี้ระบบคิดค่าจอดรถยังสามารถตั้งฟังก์ชั่นแบล็คลิสกลุ่มรายชื่อหรือทะเบียนรถยนต์ที่ห้ามผ่านเข้า-ออกโดยระบบคิดค่าจอดรถจะทำการรายงานหรือแสดงผลมายังหน้าจอของระบบคิดค่าจอดรถเมื่อรถที่ถูกระบบคิดค่าจอดรถทำการแบล็คลิสไว้ในระบบทำการรับบัตรและสแกนทะเบียนระบบคิดค่าจอดรถจะแสดงอลามที่หน้าจอเพื่อแจ้งเตือนทันที
คุณสมบัติหลักของระบบโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถยนต์

1)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถบันทึกเวลาการเข้า-ออก ของยานพาหนะต่างๆที่ผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์
2)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดจับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขับเข้าและขับออกผ่านไม้กั้นรถยนต์
3)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถบันทึกหลักฐานการเข้า-ออก ของรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์ 
4)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถคำนวนเวลาในการจอดรถยนต์เพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
5) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถกำหนดอัตราค่าจอดรถแบบคงที่หรือเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาแบบขั้นบันไดได้
6) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถทำงานร่วมกับระบบตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติและระบบตู้ถอนเงินอัตโนมัติได้
7) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถแบ่งกะการทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานหลากหลายรูปแบบได้
8) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางในรูปแบบของ SERVER และ CLIENT ได้
9) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถแยกสิทธิ์หรือหน้าที่การทำงานในส่วนของ ADMIN และ USER ได้
10)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์แขนกั้นรถยนต์ได้โดยตรง
11)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบใบ PAY SLIP เพื่อออกใบเสร็จการใช้บริการให้กับทางลูกค้า
12)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถคำนวนส่วนลดหรือค่าที่จอดรถในกรณีประทับตราจอดรถหรือสิทธิพิเศษต่างๆ
13)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถใช้งานง่ายโดยอาศัยการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่านทางระบบคีย์การ์ดข้อมูล
14)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถทำการหมุนเวียนระบบบัตรจอดรถเพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องและประหยัดค่าใช้จ่าย
15) ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือป้องกันการทุจริตในการเรียกเก็บค่าที่จอดรถได้
16) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถกำหนดเงื่อนไขตราประทับในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการใช้ตราประทับ
17) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถตั้งค่าช่วงเวลาหรืออัตราค่าบริการจอดรถเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาได้
18) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถป้องกันการวนบัตรใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดวิธีได้
19) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถแสดงรายงานการเก็บเงินแบบรายวันและแบบรายเดือนได้
20) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถแสดงรายงานการเข้าใช้งานบัตรของ MEMBER ในแบบรายวันและรายเดือนได้
21) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถแสดงรายงานการเก็บเงินการใช้งานตราประทับของผู้เช่าได้
22) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถแบล็คลิสผู้ใช้งานที่ไม่คืนบัตรหรือผู้ใช้งานที่ไม่ชำระค่าจอดรถได้
23) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถแสดงรายงานการเข้าออกของผู้ใช้งาน VISITOR ในแบบภาพกล้องวงจรปิดได้
24) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถแสดงรายงานการเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่หรือการเก็บเงินของพนักงานได้
25) ระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถแสดงข้อมูลบัตรสูญหายและเรทอัตราค่าปรับบัตรหายได้รายละเอียดของอุปกรณ์ระบบคิดเงินที่จอดรถ

1) ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
2)  อุปกรณ์ LOOP DETECTOR สแกนรถยนต์
3)  ชุดตัวอ่านการ์ดสำหรับผู้มาติดต่อ VISITOR
4)  ชุดตัวอ่านการ์ดสำหรับสมาชิก MEMBER
5)  ชุดคอมพิวเตอร์ PC DESKTOP
6)  ชุดซอฟท์แวร์คำนวนค่าจอดรถ
7)  ชุดกล้องจับทะเบียนรถ CCTV
8)  ชุดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
9)  ชุดลิ้นชักถอนเงินอัตโนมัติ
10) ชุดจอแสดงข้อมูลการจอดรถและเข้าออกไม้กั้นรถยนต์


สนใจติดต่อสอบถาม 
โทร. 062-5824577
Line: ST-SERVICE
เครื่องจ่ายบัตรจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
ระบบคิดค่าจอดรถแบบ 24 ชม.ระบบคิดเงินที่จอดรถ 24 ชม.
หน้าจอแสดงรายการระบบคิดค่าจอดรถระบบเก็บเงินวัดสัมพันธวงศาราม

ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ SOKEN

ระบบเก็บเงินอัตโนมัติบทความ