ระบบคิดเงินที่จอดรถ
โปรแกรมคิดเงินค่าจอดรถแบบจับทะเบียนรถและคนขับรถ


โปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ แยกช่องทางเข้า-ออกโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ ช่องทางเข้า-ออก จุดเดียวระบบคิดค่าจอดรถแบบเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนอัตโนมัติระบบไม้กั้นรถยนต์แบบติดกล้องส่องทะเบียนเคลื่อนที่ระบบคิดเงินที่จอดรถแบบ 1 STATION
ระบบคิดเงินที่จอดรถแบบแยกช่องทางเข้า-ออกตู้กดบัตรคีย์การ์ดรถยนต์อัตโนมัติ
ตู้กดบัตรคีย์การ์ดรถยนต์อัตโนมัติ

        ระบบคิดเงินที่จอดรถ  เป็นระบบโปรแกรมที่จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้า - ออก ของยานพาหนะต่างๆโดยมีระบบไม้กั้นรถยนต์ทำหน้าที่เปิดปิดและตรวจสอบรถยนต์ที่ทำการเข้าและออกอาคาร และสามารถผนวกเข้ากับเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดซึ่งจะคอยช่วยในเรื่องของการตรวจจับป้ายทะเบียนรถหรือการจัดเก็บข้อมูลของยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดเก็บเป็นหลักฐานโดยระบบคิดเงินที่จอดรถจะทำงานร่วมกับระบบต่างๆเช่น ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ กล้องวงจรปิด ระบบลูปโฟโต้เซฟตี้ ระบบพีซีเดสก์ท็อป ต่างๆมาประกอบรวมกันโดยใช้ระบบซอฟท์แวร์กลางเป็นตัวจัดการและควบคุมการทำงานทั้งหมดซึ่งระบบคิดเงินที่จอดรถสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตในการจัดเก็บเงินค่าที่จอดรถได้แบบ 100% เพราะตัวระบบคิดเงินที่จอดรถมีคุณสมบัติในการรวบรวมการสั่งงานทั้งหมดไว้บนตัวระบบจัดการซอฟท์แวร์แบบเบ็ดเสร็จเช่นระบบการล็อคอินเข้าใช้งานของทางเจ้าหน้าที่  ระบบการรับจ่ายเงิน ระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ระบบการเปิด-ปิดไม้กั้นรถยนต์ ระบบการตรวจจับภาพจากกล้อง CCTV ระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานซอฟท์แวร์เก็บเงินที่จอดรถแบบตลอดเวลาช่วยให้ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถตอบโจทย์หรือเป็นระบบที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาาหรือเข้ามาจัดการระบบการจัดเก็บเงินหรือการจัดระบบที่จอดรถได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
คุณสมบัติหลักของระบบโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถยนต์

1)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถบันทึกเวลาการเข้า-ออก ของยานพาหนะต่างๆที่ผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์
2)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดจับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขับเข้าและขับออกผ่านไม้กั้นรถยนต์
3)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถบันทึกหลักฐานการเข้า-ออก ของรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกไม้กั้นรถยนต์ 
4)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถคำนวนเวลาในการจอดรถยนต์เพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
5) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถกำหนดอัตราค่าจอดรถแบบคงที่หรือเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาแบบขั้นบันไดได้
6) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถทำงานร่วมกับระบบตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติและระบบตู้ถอนเงินอัตโนมัติได้
7) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถแบ่งกะการทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานหลากหลายรูปแบบได้
8) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางในรูปแบบของ SERVER และ CLIENT ได้
9) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถสามารถแยกสิทธิ์หรือหน้าที่การทำงานในส่วนของ ADMIN และ USER ได้
10)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์แขนกั้นรถยนต์ได้โดยตรง
11)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบใบ PAY SLIP เพื่อออกใบเสร็จการใช้บริการให้กับทางลูกค้า
12)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บค่าจอดรถสามารถคำนวนส่วนลดหรือค่าที่จอดรถในกรณีประทับตราจอดรถหรือสิทธิพิเศษต่างๆ
13)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถใช้งานง่ายโดยอาศัยการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่านทางระบบคีย์การ์ดข้อมูล
14)  ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถทำการหมุนเวียนระบบบัตรจอดรถเพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องและประหยัดค่าใช้จ่าย
15) ซอฟท์แวร์ระบบเก็บเงินที่จอดรถสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือป้องกันการทุจริตในการเรียกเก็บค่าที่จอดรถได้รายละเอียดของอุปกรณ์ระบบคิดเงินที่จอดรถ

1) ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
2)  อุปกรณ์ LOOP DETECTOR สแกนรถยนต์
3)  ชุดตัวอ่านการ์ดสำหรับผู้มาติดต่อ VISITOR
4)  ชุดตัวอ่านการ์ดสำหรับสมาชิก MEMBER
5)  ชุดคอมพิวเตอร์ PC DESKTOP
6)  ชุดซอฟท์แวร์คำนวนค่าจอดรถ
7)  ชุดกล้องจับทะเบียนรถ CCTV
8)  ชุดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
9)  ชุดลิ้นชักถอนเงินอัตโนมัติ
10) ชุดจอแสดงข้อมูลการจอดรถและเข้าออกไม้กั้นรถยนต์
เครื่องจ่ายบัตรจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
ระบบคิดค่าจอดรถแบบ 24 ชม.ระบบคิดเงินที่จอดรถ 24 ชม.
หน้าจอแสดงรายการระบบคิดค่าจอดรถระบบเก็บเงินวัดสัมพันธวงศาราม

ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ SOKEN

ระบบเก็บเงินอัตโนมัติบทความ