19/10/55

กล้องวงจรปิดแบบตัดแสง
กลองวงจรปิดแบบตัดแสง               กล้องวงจรปิดแบบตัดแสงได้ถือว่าเป็นกล้องวงจรปิดแบบพิเศษโดยมีความแตกต่างจากกล้องวงจรปิดโดยทั่วๆไปก็คือ การมีคุณสมบัติพิเศษในการสามารถตัดแสงสว่างที่มีความเข้มสูงๆหรือแสงสว่างจ้าได้ยกตัวอย่างเช่น แสงสว่างที่มาจาก หลอดไฟ , สป้อตไลท์ , ไฟหน้ารถ ซึ่งคุรสมบัติพิเศษตรงจุดนี้เองที่เรามักจะนำกล้องวงจรปิดแบบตัดแสงได้มาใช้งานในการตรวจจับภาพของป้ายทะเบียนรถหรือคนขับรถเพราะแสงสว่างที่ส่องมาจากวัตถุเหล่านี้จะถูกตัวรับภาพของตัวกล้องวงจรปิดลดถอนลงให้เป็นจุดดำๆจะช่วยทำให้สามารถมองเห็นวัตถุหรือป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจนCUT OFF MODE         โดยหลักการทำงานของกล้องวงจรปิดแบบตัดแสงได้นี้ในส่วนของการแสดงผลภาพในส่วนอื่นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกล้องวงจรปิดโดยทั่วไปนั่นคือ ในตอนกลางวันกล้องวงจรปิดจะทำการตรวจเช็คระดับของแสงสว่างโดยรวมถ้าอยู่ในปริมาณที่มากหรืออยู่ในระดับเหมาะสมก็จะตัดภาพเป็นตอนกลางวันแต่ถ้าระดับแสงค่อนข้างน้อยหรือต่ำมากๆกล้องก้จะทำการแสดงผลภาพเป็นแบบกลางคืนหรือภาพขาวดำซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติแบบพื้นฐานโดยทั่วไปของกล้องวงจรปิด ( Day Night Mode )

บทความ