10/5/55

กล้องวงจรปิดกับการตลาดแบบเชิงรุก

           ถ้าพูดถึงวงการหรือแวดวงกล้องวงจรปิดแล้วหากมองย้อนกลับไปเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนถือว่ายังไม่เป็นที่หวือหวาหรือเป็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดดังเช่นดั่งปัจจุบันนี้ สาเหตุไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์บ้านเมือง หรือการก่อการร้ายในหลายๆรูปแบบต่างๆนาๆ ที่ยังถือว่าน้อยหรือเบาบางมากไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันทำให้ระบบกล้องวงจรปิดในช่วงก่อนๆจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะำไกลตัวหรือในบางหน่วยงานกลับมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสิ้นเปลืองและต้องลงทุนสูงจะมีก็เพียงหน่วยงานของทางรัฐบาลหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ๆเท่านั้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบกล้องวงจรปิด

         ซึ่งในปัจจุบันนี้วงการหรือแวดวงกล้องวงจรปิดนั้นจะกล่าวได้ว่าได้ก้าวมาถึงยุคทองหรือเป็นช่วงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดซึ่งจะถือว่าไม่ได้เป็นคำพูดที่กล่าวอ้างเกินจริงแต่อย่างใดและเนื่องจากสถานการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมือง และการก่อการร้ายต่างๆนาๆแล้วยิ่งจะทำให้ระบบกล้องวงจรปิดนี้แทบจะเรียกได้ว่าได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากหรือเรียกได้ว่าเป็นภาพที่เ็ห็นจนชินตาแล้วนั้นเอง
ซึ่งทำให้บริษัทหรือผู้ให้บริการทางด้านกล้องวงจรปิดได้ฤกษ์เปิดตัวเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นบริษัทกล้องวงจรปิดชั้นนำต่างๆที่อาศัยกลยุทธในการอาศัยดารานางแบบมาเป็นจุดขายหรือมาเป็นตัวกระตุ้นยอดขายหรือโปรโมชั่นต่างๆทำให้ในปัจจุบันนั้นเิกิดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นซึ่งก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้บริโภคเพราะนอกเหนือจากจะได้กล้องวงจรปิดที่ในปัจจุบันนั้นมีราคาค่อนข้างถูกแล้วยังจะทำให้เิกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกล้องวงจรปิดแบบชนิดที่เรียกได้ว่าเกิดการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเลยที่เดียว
บทความ