29/4/54

ค่าความละเอียด TV Line หมายความว่าอย่างไร


          สังเกต ภาพขณะที่แสดงบนจอแสดงผลหาตำแหน่งที่มีค่าสูงที่สุด(ค่า TVLine)ที่สามารถแยกเส้นออกจากกันได้ ส่วนที่ไม่สามารถแยกเส้นออกจากกันได้นั่นหมายความว่ากล้องไม่สามารถจับภาพ ที่ความละเอียดมากกว่านั้นได้ นั่นเองการ วัด จะต้องใช้จอที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงด้วยเช่น วัด TVLine ที่ 500 TVLine จะต้องใช้จอที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงกว่า 500 TVLine ซึ่งจอแสดงผลทั่วไปไม่สามารถแสดงผลได้การ เลือกซื้อกล้องวงจรปิดที่เป็นอะนาล็อก สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องคมชัดของกล้อง จะต้องดูที่ค่าของ TV Line ดูง่ายๆ ก็คือค่า TV Line หรือ เส้นสแกนทางแนวนอน ค่ายิ่งมากยิ่งดี จะบอกถึงว่ากล้องตัวนั้นมีความละเอียดและคมชัดสูงนั่นเอง จะต่างจากกล้องที่เป็นระบบกล้องดิจิตอล (Network Camera/IP Camera) ค่าจะบอกเป็นพิกเซล หรือ VGA ซึ่งจะขอกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปจะ ทราบได้อย่างไรว่าค่าที่บอกมาเป็นความจริง แล้วค่าจริงๆ คือเท่าไหร่ สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ Test TVLine Chart จะเป็นกระดาษหรือ พลาสติกก็ได้ แต่ต้องเป็นผิวด้านเพื่อลดการสะท้อนแสง นำกล้องที่จะทำการวัดค่า TVLine มาจับภาพที่ Test TVLine Chart ปรับเลนส์ในตำแหน่งที่ชัดที่สุดภาพจากกล้องขนาด 200 TV Line


ภาพจากกล้องขนาด 500 TV Line


บทความ