14/5/54

ระบบคีย์การ์ดควบคุมการเข้าออกประตู

           เป็นระบบที่สแกนการเข้าออกของบุคคลโดยอาศัยการระบุตัวตนหรือสิทธิการเข้าออกผ่านทางระบบคีย์การ์ดเป็นหลักโดยหลักการพิสูจน์ตัวตนของระบบการสแกนแบบคีย์การ์ดนี้จะอาศัยข้อมูลของผู้ใช้งานที่จะถูกเก็บไว้ในตัวการ์ดในรูปแบบของ ID Number ซึ่งเจ้า ID Number ที่ถูกเก็บไว้ในตัวการ์ดนี้จะถูกแบ่งหรือจัดเก็บไว้ในตัวบัตรแบบหลายหลักดว้ยกันขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของ Format ที่ใช้งาน เช่น Proximetry Format , Mifare Format , HID Format เป็นต้น ซึ่งเมื่อสิทธินั้นได้รับการอนุญาติหลังจากผ่านการสแกนแล้วประตูก้จะถูกสั่งให้เปิดด้วยคำสั่งที่ถูกสั่งมาจากตัว Microcontroller นั่นเองและระบบคีย์การควบคุมการเข้าออกประตูนั้นยังจะสามารถนำมา อินทริเกด รวมเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดโดยเมื่อผู้ใช้งานมีการสแกนบัตรตัวกล้องวงจรปิดก็จะทำการเก็บบันทึกภาพใบหน้าของผู้ใช้งานขระทำการสแกนบัตรเพื่อทำการเก็บบันทึกลงในฐานข้อมูลของตัวระบบด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้มากขึ้น 

โดยระบบควบคุมการเข้าออกจะถูกแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 

  1. แบบ Stan alone
  2. แบบใช้ฐานข้อมูลร่วม

        โดยแบบสแตนอโลนจะเป็นแบบที่เมื่อมีการลงทะเบียน ID Number ของผู้ใช้งานแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะทำการถูกบันทึกลงในหน่วยความจำของตัว Controller เลยซึ่งข้อดีของระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบนี้ก็คือ ระบบจะทำงานค่อนข้างไวเมื่อมีการสแกนบัตรราคาของระบบที่ค่อนข้างต่ำและใช้งานง่ายฟั่งชั่นการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก ส่วนข้อเสียของระบบก็คือ ระบบของการจัดการสิทธิ์ที่ค่อนข้างน้อยแลจำกัด,ปริมาณการจัดเก็บ USER ของผู้ใช้งานที่จำกัด,ไม่สามารถขยายระบบหรือติดตั้งใช้งานแบบหลายๆตัวได้เหมาะจะทำการติดตั้งใช้งานแบบจุดต่อจุด

       แบบใช้บานข้อมูลร่วมกันหรือแบบมีฐานข้อมูลกลางนั้นก้คือจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานหรือ SERVER คอยจัดระเบียบข้อมูลหรือลำดับการทำงานและสิทธิการผ่านเข้าออกต่างๆโดยข้อดีของระบบการทำงานแบบนี้ก็คือสามารถต่อขยายระบบออกเป็นแบบหลายตัวได้หรือขยายเป็นระบบใหญ่ได้,สามารถรองรับ USER ในปริมาณที่มากๆได้,มีระบบการจัดการสิทธิ์ที่หลากหลายและครอบคลุมส่วนข้อเสียก็คือ ต้องอาศัยฐานข้อมูลกลางเป็นหลักในการทำงาน,ต้นทุนของระบบมีราคาที่ค่อนข้างสูง,มีความยุ่งยากในการใช้งาน
บทความ