2/4/54

เทคโนโลยี I-GARD..เสริมเขี้ยวเล็บระบบกล้องวงจรปิด

         ระบบ I- Gards เป็นระบบชั้นสูงของเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำงานของผู้ ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนโดยจะเน้นในเรื่องของระบบการรักษาความ ปลอดภัยและการเตือนภัยเป็นหลักในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆดังนี้


All-IN-ONE SYSTEM
iGards เป็นระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร ครอบคลุมทั้งระบบกันขโมย ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ และระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในเครื่องเดียวกัน
100% WIREFREE
อุปกรณ์ตรวจจับทุกตัวรวมถึงไซเรนเป็นแบบไร้สาย มี Built-in radio transmitter จึงไม่ต้องมีการเดินสายให้เกิดความเสียหายหรือไม่สวยงามกับตัวอาคาร การติดตั้ง และการย้ายจุดสามารถทำได้รวดเร็วและสวยงาม
AUTO VOICE DIALER
เมื่อเกิดเหตุ ระบบจะโทรแจ้งรายงานการบุกรุกอัตโนมัติ 6 เลขหมาย และมีระบบ Call-Acknowledgement ซึ่งช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าผู้รับได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือของท่านอย่างแน่นอน
SUPERVISED SENSORS
มีระบบตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ (Randomized Signal Supervision) ซึ่งจะคอยตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับทุกๆ ช่วงเวลา ว่าสัญญาณปรกติหรือไม่ อุปกรณ์ตัวใดหายไปจากระบบหรือไม่ และ/หรืออุปกรณ์ตัวใดเกิดปัญหา/ไม่สามารถใช้งานได้(Sensor Out-of-Order Reporting)
SELECTABLE PARTIAL ARMING
ระบบรองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้มากถึง 20 อุปกรณ์ สามารถกำหนดการทำงานได้ 4 รูปแบบ Away, Home, Bypass, Forced Arm Mode และสามารถแบ่งโซนการทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (Partial Arming Function) นอกจากนั้น ท่านยังสามารถตั้งชื่อโซนการใช้งานได้เอง เพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น และระบบสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้มากถึง 20 เหตุการณ์
DIAL-IN CONTROL
ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาเพื่อเปิด-ปิดระบบ (Long Distance Control) หรือ โทรศัพท์เข้ามาเพื่อฟังเสียงเหตุการณ์ภายในบ้านได้ (Listen in Function)
LOW BATTERY AND TAMPER DETECTION
มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดหรือทำลาย (Anti Tamper Alarm) และเมื่อแบตเตอรี่อ่อน เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับถูกเปิดออก หรือถูกทำลายจากผู้ไม่ประสงค์ดี อุปกรณ์ตรวจจับนั้นๆ จะส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมหลักเพื่อส่งสัญญาณ และระบบจะหมุนโทรศัพท์แจ้งไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ทันที
MULTI-LEVEL PASSWORD
เพิ่มความปลอดภัยด้วยรหัส 2 ประเภท ระบบใช้รหัสผ่าน 2 ชนิด คือ Master Code สำหรับการตั้งค่าการใช้งาน และบันทึกข้อความ และเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ และ PIN Code สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในการปิด/เปิดระบบ
BACK-UP BATTERY
ระบบมีแบตเตอรี่สำรองในตัว สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานกว่า 8 ชั่วโมง เมื่อไฟฟ้าขัดข้องพร้อมระบบชาร์จไฟกลับอัตโนมัติ
TWO-WAY VOICE COMMUNICATON
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ท่านสามารถฟังหรือคุยกับบุคคลที่อยู่ใกล้กล่องควบคุม เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
CHIME FUNCTION
ระบบสามารถทำหน้าที่เปรียบเสมือนกริ่งหน้าบ้าน โดยจะส่งสัญญาณเสียง ‘ดิงดอง’ เมื่อมีคนผ่านเข้า-ออก ประตูบ้าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ
BACKLIGHT LCD DISPLAY
ระบบใช้งานง่าย โดยการแจ้งการทำงานทุกขั้นตอนผ่านหน้าจอ LCD ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ Backlight สามารถดูหน้าจอได้ในที่มืดสนิทได้ เช่น การแจ้งตำแหน่งและขนิดของอุปกรณ์ตรวจจับในกรณีเกิดเหตุบุกรุก หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ, การแสดงผลผ่านหน้าจอเมื่อสายโทรศัพท์เสีย และ/หรือ เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
REMOTE CONTROL & WIRELESS KEYPAD
ท่านสามารถควบคุมระบบได้โดยใช้ แป้นกดรหัสไร้สาย หรือ รีโมทควบคุมซึ่งใช้เทคโนโลยี “Hopping Code” ที่ใช้ตัวเลขมากกว่า 16 ล้านเลขหมายในการเข้ารหัส ดังนั้นคลื่นความถี่จะถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่รีโมทควบคุมถูกกด ไม่สามารถที่จะลอกเลียนได้
BUILT-IN SIREN AND WIRELESS SIREN
ระบบมี Built-in ไซเรนด้วยระดับความดังกว่า 110 dB และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบางสถานการณ์ ท่านสามารถเลือกปิด หรือเปิดสัญญาณไซเรนได้ และระบบสามารถตั้งเวลาหน่วงเข้า-ออก ได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย ท่านสามารถเลือกติดตั้งไซเรนไร้สายแบบติดตั้งภายใน หรือภายนอกได้

บทความ