ระบบเคเบิ้ล MATV ระบบทีวีอาคาร

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร  สามารถติดตั้งได้ทุกรูปแบบอาคารและตามจำนวนห้อง

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร  รองรับระบบเสาสัญญาณในรุ่นปัจจุบันและเทคโนโลยีปัจจุบัน

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร สามารถออกแบบและติดตั้งตามพื้นที่ได้ตามต้องการ

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร มีระบบการวัดสัญญาณความแรงตามจุดกระจายสัญญาณในแต่ละชั้น

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร มีระบบขยายสัญญาณตามโหนดในแต่ละชั้นสัญญาณ

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร รองรับระบบช่องสัญญาณทีวีดาวเทียมกว่า 250 ช่องสัญญาณขั้นต่ำ

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร มีระบบตัดสัญญาณรบกวนทำให้เพิ่มความคมชัดสูงสุด

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร มีระบบป้องกันฟ้าผ่าจากการติดตั้งบนอาคารสูง

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร ระบบกล่องรับสัญญาณสามารถใช้งานได้แบบ 24 ชม.

ระบบเคเบิ้ล MATV  ระบบทีวีอาคาร เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรม


บทความ