ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) รับตรวจสอบระบบ FIRE ALARM

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ เป็นระบบที่คอยเฝ้าระวังและรายงานความผิดปกติตลอดเวลา
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ เป็นระบบที่คอยทำงานและส่งสัญญาณแบบ 24 ชั่วโมง
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ เป็นระบบการทำงานแบบส่งสัญญาณได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อมีความผิดปกติหรือมีการส่งสัญญาณจากอุปกรณ์
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้แบบต่อเนื่องและแม่นยำ
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถตรวจจับควันไฟได้แบบต่อเนื่องและแม่นยำ
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถตั้งค่าการทำงานหรือความละเอียดของอุปกรณ์ในการตรวจจับได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตื่อนในรูปแบบ SMS และแอพพลิเคชั่น
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายแชลแนล


งานซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้


ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตื่อนในรูปแบบสัญญาณไซเรนได้ในระยะไกล
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถถอดเข้าออกได้สดวกเพื่อการซ่อมบำรุงรักษา
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับมีไฟสัญญาณแจ้งเตือนสถานะการทำงาน
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับมีไฟแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ที่ผิดปกติ
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ที่ตัวอุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนหรือส่งสัญญาณเมื่ออุปกรณ์หยุดการทำงาน
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตัวตู้ควบคุมสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบแผนผังได้ภายในตัว
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตัวตู้ควบคุมสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบ ALARM SIREN ได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ มีระบบซอฟท์แวร์ประมวลผลหลักใช้ในการจัดการแผนผังระบบ FIRE ALARM
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตัวระบบสามารถทำการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS หรือ แอพพลิเคชั่นได้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ


งานออกแบบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้


ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ เป็นระบบมาตรฐานที่ทุกอาคารสถานที่จำเป็นต้องมีใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ มีระบบตรวจจับการทำงานของเซ็นเซอร์ที่แม่นยำสูงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถเชื่อมต่อการทำงานเข้ากับระบบกล้อง CCTV เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์มีปัญหาหรือไม่อยู่ในสถานะที่จะใช้งานได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ถูกถอดหรือมีการงัดแงะ
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์อื่นๆที่มีมาตรฐานเดียวกันได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตู้ควบคุมมีระบบตัดการทำงานเมื่อระบบไฟฟ้ามีปัญหาหรือขัดข้อง
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตู้ควบคุมมีระบบแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบโปรแกรมมาตรฐานรองรับระบบจัดการฐานข้อมูลดาต้าเบส
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบแอพลิเคชั่นไลน์ได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ เป็นระบบที่สามารถติดตั้งได้ง่ายและออกแบบตามมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบตู้คอนโทรลควบคุมและสั่งงานผ่านระบบซอฟท์แวร์มาตรฐาน
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ มีระบบแจ้งเตือนแบบอลามหน้าตู้และหน้าจอบอกตำแหน่งของการเกิดอลาม
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตัวระบบซอฟท์แวร์สามารถเพิ่มเลย์เอาท์หรือแบบแปลนลงในตัวแมพได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตัวซอฟท์แวร์สามารถตั้งค่าการวิเคราะห์อลามหรือการเกิด ERROR ได้
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตัวซอฟแวร์สามารถทำการแบ็คอัพหรือสำรองข้อมูลสำคัญๆได้

ราคาพร้อมติดตั้งระบบติดต่อฝ่ายขาย   


งานทดสอบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้


งานทดสอบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้


งานทดสอบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้


        


บทความ