อุปกรณ์แขนกั้นรถยนต์จำหน่ายอุปกรณ์แขนกั้นรถยนต์อลูมิเนียม , อุปกรณ์โฟโต้เซ็นเซอร์ , อุปกรณ์ ลูปดีเทคเตอร์ , รีโมทคอนโทรล , ไฟหัวเสารหัส  SC 17001C
แขนกั้นรถยนต์ อลูมิเนียม มีทั้งขนาด 4-6 เมตร และ แบบกลมหรือแปดเหลี่ยมรหัส  SC 17001P
โฟโต้เซ็นเซอร์ สำหรับแขนกั้นรถยนต์ หรือ มอเตอร์ประตูเลื่อน
รหัส  SC 17003P
โฟโต้เซ็นเซอร์แบบไร้สาย สำหรับแขนกั้นรถยนต์ หรือ มอเตอร์ประตูเลื่อน
รหัส  SC 17001L
ลูปดีเทคเตอร์สำหรับงาน แขนกั้นรถยนต์ หรือ มอเตอร์ประตูรีโมท


รหัส  SC 17001F
ไฟหัวเสา สำหรับบอกสถานะการเปิดหรือปิด  รหัส  SC 17001R
รีโมทคอนโทรล  สำหรับงานแขนกั้นรถยนต์ หรือ ประตูรีโมท


รหัส  SC 17002F
ไฟบอกสถานะ เขียว เหลือง แดง สำหรับงานแขนกั้นรถยนต์ หรือ ประตูรีโมทรหัส  SC 17001G
ฟันเฟืองประตูมอเตอรืรีโมท


รหัส  SC 17001M
บอร์ดคอนโทรลแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ


คาปาซิเตอร์บอร์ดควบคุมมอเตอร์

แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า 12VDC

บทความ