ระบบกล้องวงจรปิดกล้อง cctv  เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก
กล้อง cctv  สามารถเก็บบันทึกข้อมูลสำรองไว้ในหน่วยความจำ Memory card ได้
กล้อง cctv  สามารถทำงานได้ตลอด 24 เพื่อระดับความปลอดภัยสูงสุดได้
กล้อง cctv  สามารถรองรับมาตรฐาน IP25 ได้ภาพจากไซน์งานกล้องวงจรปิด


โครงการกล้องวงจรปิด โรงงานนวนคร

โครงการกล้องวงจรปิด โรงงานสระบุรี

โครงการกล้องวงจรปิด แผงโซล่าเซลล์


โครงการกล้องวงจรปิด แผงโซล่าเซลล์

บทความ