7/4/56

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ โทร.087-2797822 (4)


          ระบบแขนกั้นรถยนต์แบบที่มีใช้งานโดยทั่วไปนั้นจะมีอุปกรณ์ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของระบบแขนกั้นรถยนต์ในปัจจุบันนั่นก็คือระบบ โฟโต้เซ็นเซอร์นั่นเองที่จะคอยทำหน้าที่ตรวจเช็คการวิ่งผ่านของวัตถุหรือยานพาหนะว่ายังอยู่ในไลน์ของตัวโฟโต้เซ็นเซอร์หรือไม่ หากยังมีวัตถุที่อยู่ในระยะทำงานหรืออยู่ในไลน์ตัวแขนกั้นรถยนต์ก็จะยังคงยกค้างไว้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ผ่านไปแต่ในระบบแขนกั้นรถยนต์ที่เน้นเรื่องของ  Security สูงๆนั้นมักจะถูกติดตั้งเจ้าระบบทีมีชื่อว่า LOOP DETECTOR  ควบคู่ไปด้วยเเสมอๆ วึ่งเจ้าตัว LOOP DETECTOR นี้ จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีเหนือกว่าระบบโฟโต้เซ็นเซอร์ตรงที่สามารถป้องกันรถยนต์ขับตามหลังกันเพื่อผ่านเข้าออกนั่นเอง


               โดยระบบ  LOOP DETECTOR  นี้จะอาศัยกระบวนการทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้นซึ่งก็คือตัวถังของรถยนต์โดยเมื่อเราวางระบบ  LOOP DETECTOR  สำหรับดักหน้าและดักหลังบริเวณทางเข้าหรือทางออกของช่องทางแขนกั้นรถยนต์แล้วเมื่อรถยนต์คันหน้าเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วรถยนต์คันหลังที่จอดรออยู่ก็จะทำการเคลื่อนที่จากตัว  LOOP DETECTOR เดิมที่จับอยู่เข้ามายัง  LOOP DETECTOR  ตัวใหม่ที่รถยนต์คันก่อนหน้านี้เคลื่อนที่จากไปจังหวะนี้เองที่มีการเคลื่อนที่เปลี่ยนลูปเจ้าระบบ  LOOP DETECTOR  จะทำการสั่งให้แขนกั้นรถยนต์ทำการปิดลงมาทันทีก่อนที่รถยนต์คันต่อไปจะเคลื่อนที่ผ่านเข้ามานั่นเองซึ่งวิธีการนี้จะสามารถช่วยป้องกันรถยนต์ขับตามหลังกันผ่านตัวแขนกั้นรถยนต์นั่นเอง


บทความ