1/3/56

ติดตั้งกล้องวงจรปิด โทร.087-2797822


                  เทคโนโลยีของระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบันนั้นล้วนแต่จะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีประเภท อลาม ที่เป็นเทคโนโลยีทีมีติดตัวมากับตัวกล้องวงจรปิดเองและมีการพัฒนาไปแบบขั้นบันไดไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนในรูปของ สัญญาณกระพริบเมื่อมีคนหรือวัตถุเคลื่อนที่ตัดบริเวณหน้ากล้องหรือ การส่งสัญญาณเลียนแบบเสียง สนัขเห่า เมื่อมีคนหรือวัตถุเคลื่อนที่ผ่านไปยังเป้าหมายที่ได้ทำการกำหนดไว้ซึ่งเป็นเทคโนโลียีเฉพาะของกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะบรดาผู้ผลิตกล้องวงจรปิดค่ายชั้นนำที่มาจากทางฝั่งยุโรปและทางฝั่งอเมริกา  เช่น  AXIS ,ARRECONT , IQeye เป็นต้น  ซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคัดสรรกล้องวงจรปิดมาใช้งานให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด
บทความ