1/1/56

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ( 3 ) โทร. 087-2797822ระบบแขนกั้รถยนต์แบบทาบบัตรระยะใกล้                  ระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ที่ทำงานโดยอาศัยการทาบบัตรผ่านแบบระยะใกล้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ที่แยกประเภทของหัวอ่านบัตรผ่านแบบระยใกล้ และ ระยะไกลซึ่งเป็นหนึ่งในสองประเภทของระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ โดยระบบทาบบัตรผ่านแบบระยะใกล้นั้นจะอาศัยบัตรผ่านแบบระยะใกล้ ( Proximetry Card ) ที่มีระยะการอ่านสูงสุดประมาณ 10 cm เท่านั้น ซึ่งทางผู้ใช้งานจะต้องทำการเปิดกระจกรถยนต์หรือทำการขับรถเข้าไปในระยะทำงานของหัวอ่านบัตรโดยที่อาจจะไม่ต้องทำการเปิดกระจกก็ได้ ระบบแขนกั้นรถยนต์ก็จะทำการเปิดให้โดยอัตโนมัติทันทีและทำการปิดอัตโนมัติด้วยเช่นกันหลังรถยนต์ทำการเคลื่อนที่ผ่าน LOOP และ SENSOR ไปแล้วนั่นเอง  โดยระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติแบบระยะใกล้นี้ จะถูกนำมาใช้งานกันอย่างมากและแพร่หลายในงานระดับ หมู่บ้านจัดสรรหรือตามอาคารที่อยู่อาศัย ( Condo Menium ) ที่มีปริมาณของการใช้งานที่ไม่สูงมากนักเพราะเนื่องจากเป็นระบบที่ต้องอาศัยเวลาในการเข้าออกพอสมควรซึ่งจะแตกต่างจากระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติแบบระยะไกลที่จะใช้ช่วงเวลาที่กระชับและรวดเร็วกว่าเท่าตัวเลยทีเดียววิดีโอสาธิตการใช้งานระบบทาบบัตรระยะใกล้

บทความ