11/11/55

ระบบประตูคีย์การ์ด โทร. 087-2797822ระบบประตูคีย์การ์ด


            เป็นระบบควบคุมการเข้าออก แบบพื้นฐานระบบหนึ่งที่อาศัยตัวกลางก็คือ Key Card เป็นตัวกลางในการใช้ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าออกซึ่งหากจะมองภาพโดยรวมนั้นจะถือว่าเป็นระบบควบคุมการเข้าออกในระดับที่ 1 หรือระดับเริ่มต้นนั้นเอง ซึ่งระบบประตูแบบใช้คีย์การ์ดนี้จะนิยมใช้งานแบบแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งานระดับ ล่างนั้นก็คือ กลุ่มอพาร์ทเม้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก , กลุ่มสำนักงานขนาดเล็ก , หรือกลุ่มที่อยู่อาศัยขนาดกลาง


ระบบคีย์การ์ด + Fringer Print


               โดยจะมีหลักการทำงานแบบอาศัยการตรวจสอบสัยญาณที่ถูกส่งมาจากตัว Card ขณะผู้ใช้งานทำการสแกนบัตรซึ่งจะทำให้ได้เจ้าหมายเลขหรือ ID บัตรค่าพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ในการยืืนยันสิทธิ์หรือตัวตนของผู้ใช้งานนั้นๆได้อย่างถูกต้องนั้นเอง โดยในปัจจุบันระบบประตูคีย์การ์ดนั้นได้มีการพัฒนาให้มี Function หรือมีรูปแบบการทำงานที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความสดวกและเกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยการใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์สแกนนิ้วมือหรือที่เราๆรู้จักกันดีในรูปแบบของ Fringer Print นั่นเองซึ่งจะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้งานและช่วยเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบสิทธิ์หรือการยืนยันตัวบุคคลในการเข้า-ออก เรียกได้ว่าเป็น 2 เท่านอกเหนือจากการใช้การควบคุมการเข้า-ออก แต่เพียงคีย์การ์ดแต่เพียงอย่างเดียว

บทความ