20/10/55

ระบบคีย์การ์ดประตู , ระบบควบคุมการเข้าออก (1)ระบบคีย์การ์ดประตู              ระบบควบคุมการเข้าออกโดยอาศัยคีย์การ์ดสำหรับควบคุมการเข้าออกนี้ถือว่าเป็นระบบการผ่านเข้าออกแบบพื้นฐานที่ไม่ได้มีความสลับสับซ้อนอะไรมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นระบบการผ่านเ้ข้าออกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเป็นระบบที่มีการตรวจสอบข้อมูลโดยอาศัย ID บัตร แต่เพียงอย่างเดียวและเป็นระบบที่ถือว่าค่อนข้างจะมีต้นทุนการติดตั้งที่ค่อนข้างถูก และได้รับค่าของระดับความ Security ในระดับล่างสุดเลยทีเดียวโดยสามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่มีการใช้งานระบบคีย์การ์ดประตูประเภทนี้ ดังนี้

1) กลุ่มบริษัท,ห้างร้าน
2) โรงงาน
3) หน่วยงานทางราชการ


ระบบโปรแกรมจัดการสิทธิ์การเข้าออก


         และในส่วนของระบบควบคุมการเข้าออกที่มีขนาดที่ค่อนข้างหนาแน่นของระบบ หรือผู้ใช้งานในระบบสูงๆก็มักจะใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการควบคุมสั่งการระบบเพื่อให้เกิดความสดวกและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะโปรแกรมระบบจัดการควบคุมการเข้าออกนี้ จะมีคุณสมบัติในด้านของการ จัดการสิทธิ์การเข้าออกของ USER การจัดการในเรื่องของการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออก LOG และ การจัดการในเรื่องของ USER เองไม่ว่าจะเป็นควบคุมการหมดอายุของบัตร ระยะเวลาการใช้งานไปจนถึงช่วงเวลาของการใช้งานต่างๆนั่นเอง

บทความ