19/10/55

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ โทร.087-2797822 (1)CAR PARK SECURITY SYSTEM               ระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติเป็นระบบที่มักจะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานควบคู่ไปกับระบบกล้องวงจรปิดเสมอสาเหตุก็เพราะว่าเมื่อรถยนต์จะทำการขับผ่านช่องทางที่มีระบบแขนกั้นรถยนต์ติดตั้งอยู่ผู้ขับขี่จะต้องทำการทาบบัตรเพื่อแสดงสิทธิ์ในการผ่านเข้าออกนั่นหมายความว่ารถยนต์จะต้องจอดสนิทอยู่กับที่ในช่วงจังหวะ่นี้เองที่ระบบกล้องวงจรปิดจะทำการจับภาพผู้ขับขี่รถยนต์และจับภาพป้ายทะเบียนรถเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ Car Park ให้มากที่สุดกล้องวงจรปิดประจำช่องทางเข้า-ออก


        ซึ่งในการออกแบบระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ( Car Park ) ที่ถูกต้องนั้นจำเป็นจะต้องติดตั้งลูกยางชลอความเร็วเพิ่มเติมด้วยเพื่อช่วยทำการชลอความเร็วรถที่จะผ่านเข้ามาเพื่อทาบบัตรให้จำเป็นจะต้องชลอความเร็วหรือหยุดรถเพื่อทำการทาบบัตรผ่านเข้า-ออก นั่นเอง และในการออกแบบหรือวางระบบแขนกั้นรถยนต์ ( Car Park ) แบบใหญ่ๆก็จำเป็นจะต้องอาศัยโปรแกรมหรือ ระบบจัดการสิทธิ์เข้ามาช่วยควบคุมหรือจัดการการเข้า - ออก ของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลของการ เข้า-ออก เวลาของการเข้า-ออก หรือแม้แต่กระทั้งการกำหนดเรื่องสิทธิ์หรือวันหมดอายุของบัตรผ่าน เป็นต้น


หัวอ่านบัตรระยะไกล

บทความ