20/10/55

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ โทร.087-2797822 (2)แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ


              ระบบแขนกั้นรถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Security โดยจะทำการ Protect ช่องทางเข้าออกรถยนต์โดยสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบสั่งงานด้วยมือ และ ระบบอัตโนมัติ โดยระบบสั่งงานด้วยมือนี้ถือเป็นระบบการทำงานพื้นฐานธรรมดาทั่วๆไป แต่ระบบอัตโนมัตินั้นจะอาศัยระบบหัวอ่านบัตรรถยนต์เข้ามาช่วยในการสั่งงานระบบแขนกั้นรถยนต์ โดยผู้ใช้งานเมื่อต้องการจะขับรถผ่านไปยังช่องทางเข้า-ออก จะต้องทำการทาบบัตรผ่าน ( KEY Card ) ที่ได้รับอนุญาติจากระบบจึงจะสามารถผ่านเข้า-ออก ระบบแขนกั้นรถยนต์นี้ได้  


Long Range Reader


        โดยระบบแขนกั้นรถยนต์แบบอัตโนมัตินั้นสามารถใช้งานร่วมกับระบบหัวอ่านบัตรระยะไกล ( Long Range Reader ) โดยจะสามารถทำการเพิ่มระยะการอ่านบัตรให้ได้ระยะไกลมากขึ้นโดยที่แทบจะไม่ต้องเปิดกระจกรถออกมาเพ่อทำการทาบบัตรแต่อย่างใด และระบบแขนกั้นรถยนต์แบบใช้งานร่วมกับหัวอ่านบัตรระยะไกลนี้สำหรับในบ้านเรานั้นจะมีใช้งานในงานระดับช่องทางบนทางด่วน ( HI WAY ) เป็นหลักเพราะสามารถอำนวยความสดวกให้กับผู้ใช้งานโดยสามารถขับรถผ่านช่องทางจ่ายเงินแบบไม่ต้องเปิดกระจกเพื่อทาบบัตรแต่อย่างใด


ระบบบัตรผ่านบนทางด่วน

บทความ