15/7/54

ตัวช่วย..กล้องวงจรปิดให้ปลอดภัยจาก..ฟ้าลงSurge Protection AC


       ระบบกล้องวงจรปิดโดยทั่วไปแล้วมักจะแบ่งออกเป็นการติดตั้งภายในและการติดตั้งภายนอกอาคารหรือจะติดตั้งในพื้นที่อับหรือจุดเสี่ยงใดๆก็ได้ตามต้องการแต่ในกรณีของกล้องวงจรปิดที่ทำการติดตั้งไว้ที่บริเวณภายนอกอาคารนั้นมักจะมีความสุ่มเสี่ยงมากกว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวอาคารโดยที่เจ้าความสุ่มเสี่ยงนั้นก็คือ เรืองของฝนฟ้าคะนองหรือเกิดความเสี่ยงสูงจากผลข้างเคียงของกรณีฟ้าผ่านั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากแน่นอนกับกล้องวงจรปิดที่อาจจะต้องถึงกับเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยก็มีโดยอุปกรณ์สำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามเมื่อจะต้องทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ภายนอกอาคารนั่นก็คืออุปกรณ์ Surge Protection ที่จะทำหน้าที่คล้ายๆกับอุปกรณ์ประเภท FUSE ป้องกันกระแสไฟฟ้า over load ทั่วๆไปแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่ามันจะสามารถทำการบล็อกกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงๆเป็นระดับ กิโลโวลท์ (KV) ไม่ให้เข้าไปทำอันตรายกับตัวกล้องวงจรปิดได้


Surge Protection LAN


          แต่สำหรับระบบกล้องวงจรปิดแบบ ไอพี ที่อาศัยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลผ่านสาย LAN นั้นก็ควรที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า Surge LAN ที่มีคุณสมบัติการทำงานคล้ายคลึงกับทางด้านของ Surge Protection AC แต่ว่าเจ้าตัว Surge LAN นี้จะมีระดับของการป้องกันในรูปของระดับแรงดันที่ตำ่กว่านั่นเองโดยคุณสมบัติของตัว Surge LAN นี้จะทำหน้าที่ป้องกันระดับสัญญาณไฟฟ้าที่สูงต่ำผิดปกติถูกส่งผ่านเข้ามาทำความเสียหายให้กับภาค LAN หรือ TCP-IP ของตัวกล้องวงจรปิดอีกชั้นนึงนั่นเอง

บทความ