30/5/54

ระบบไม้กั้นรถยนต์ทำไมถึงต้องวาง LOOP
ระบบที่อาศัยการทำงานของ Photo Sensor เป็นหลัก


        ระบบไม้กั้นรถยนต์นั้นการทำงานของระบบไม้กั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีคำสั่งมาจากไม่รีโมทคอนโทรลก็ระบบสั่งงานจากคีย์การ์ดเป็นหลักซึ่งการยกขึ้นยกลงของตัวไม้กั้นนั้นจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่จะขาดไม่ได้เลยในการวางระบบไม้กั้นรถยนต์เพราะเมื่อเวลาไม้กั้นกำลังทำงานแล้วเกิดมีสิ่งกีดขวางผ่านเข้ามาขณะตัวไม้กั้นนั้นกำลังทำงานอยู่ก็จะสามารถเซฟวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านบริเวณดังกล่าวได้แต่เมื่อเวลาฝนตกเจ้าอุปกรณ์ตัวที่ว่านี้มักจะมีปัญหาการทำงานขึ้นมาทันทีสาเหตุก็เพราะว่า Photo Senser นั้นขณะทำงานจะทำการยิงลำแสงอินฟาเรดออกมาเป็นเส้นตรงอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อขณะมีฝนตกเจ้าลำแสงดังกล่าวจะถูกรบกวนการทำงานทันทีซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นก็ไม่อาจรัปกันการทำงานได้แบบ 100% เมื่อมีวัตตุเคลื่อนที่ผ่าน Photo Senser ในเวลานั้น ฉนั้นระบบลูป ดีเทคเตอร์ จึงเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยการทำงานให้กับตัว Photo Senser เพราะว่า LOOP ดีเทคเตอร์นั้นมีคุณสมบัติคือจะตรวจจับการทำงานเฉพาะวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้นนั่นหมายความว่าขณะที่มีรถจอดอยู่บนตัวลูปดีเทคเตอร์ไม้กั้นก็จะยังคงยกค้างไว้จนกว่าวัตถุจะทำการเคลื่อนที่ผ่านตัว ลูป ดีเทคเตอร์ออกไปนั่นเองหรือแม้ว่าจะทำงานขณะที่มีฝนตกก็ไม่สามารถรบกวนการทำงานของตัว LOOP ดีเทคเตอร์ได้นั่นเองการวางลูป ดีเทคเตอร์

บทความ