22/4/54

เทคโนโลยี POE. ช่วยยกระดับกล้องวงจรปิด          เวลาที่เราติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในการติดตั้งนั่นก็คือ อุปกรณ์จ่ายไฟให้กับตัวกล้องวงจรปิดหรือที่เรามักเรียกกันแบบติดปากว่า Adaptor ซึ่งในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในหนึ่งจุดนั้นนอกจากจะติดตั้งสายที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพจากตัวกล้องวงจรปิดแล้วก็ยังจะมีการเดินสายสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟให้สำหรับตัวกล้องวงจรปิดแบบจุดต่อจุดดว้ยเเต่ในระยะปีสองปีหลังมานี้ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาช่างติดตั้งหรือผู้รับเหมาระบบกล้องวงจรปิดนั่นก็คือเทคโนโลยี Poe.หรือ Pwer Over Ethernet คือ เทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากสาย UTP ที่เหลืออยู่ ซึ่งสาย UTP นั้นมี 4 คู่สาย ส่วนมากใช้งานเพียง 2 คู่ จะเหลือ 2 คู่ POE นั้น เกิดเมื่อปี 2003 ชื่อมาตรฐาน คือ IEEE 802.3af โดยไฟที่ส่งไปนั้นเป็นไฟกระแสตรงจึงไม่มีการรบกวนสัญญาณแต่อย่างใด โดยทั่วไปอุปกรณ์ POE จะใช้แรงดันประมาณ 48 V กินไฟสูงสุดประมาณ 13 W เราจะเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ง่ายๆ ว่า Injector (ตัวส่ง), Picker (ตัวรับ) หรือ Power Sourcing Equipment (PSE; ตัวส่ง), หรือ Power Device (PD; ตัวรับ) ก็ได้

ทำไมควรเลือกใช้ POE
  • ประหยัดกว่าการเดินสายแบบปกติ เพราะอุปกรณ์น้อยกว่า
  • ลดขีดจำกัดการออกแบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
  • ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง
  • ลดความเสี่ยงเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าดูด
  • สามารถใช้งานในฟังก์ชั่น SNMP Network ได้
ประโยชน์และข้อดีที่ได้รับจาก POE
  • สามารถใช้อุปกรณ์ Network ต่างๆ เช่น Access Point, IP Camera โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟฟ้า
  • ลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินสายไฟไปพร้อมกับสาย UTP
  • ทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้อุปกรณ์ต่าง
  • มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำและเป็นไฟกระแสตรง
  • สามารถนำมาติดตั้งเพิ่มเติมกับระบบเดิมได้

บทความ