22/4/54

เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดแบบไอพี


กล้องไอพีมี 2 แบบคือ

 1. กล้องไอพีแบบ ศูนย์รวมเครือข่ายบันทึกวิดีโอ (Centralized) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังต้องมีศูนย์กลาง เครือข่ายบันทึกวิดีโอ (NVR) เพื่อจัดการการบันทึกวิดีโอสตรีมมิ่ง (Video stremming)ที่ส่งมาจากกล้อง
 2. กล้องไอพีแบบ กระจายเครือข่ายบันทึกวิดีโอ(Decentralized)การทำงานจะทำการบันทึกภาพในตัว เองจึงไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์จัดการ วิดีโอจึงสามารถบันทึกโดยตรง ที่สือบันทึกข้อมูลของกล้องเอง (สื่อเก็บข้อมูลดิจิตอล Flash / SD, Hard Disk Drive)

ลักษณะที่แตกต่างของกล้องไอพี

กล้องไอพี (Internet Protocol Camera) เทคโนโลยีที่แตกต่างกันมากไปในระบบโทรทัศน์วงจรปิดเดิม (CCTV) โดยใช้เทคโนโลยี บนพื้นฐานของ Internet Protocol กล้องที่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ WAN/LAN ซึ่งสามารถลดข้อจำกัดของกล้องวงจรปิดอนาล็อก(Analog Camera)ที่ตัวกล้องไม่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ WAN/LAN ได้โดยตรง

กล้องไอพี เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเติบโตเร็วที่สุดในตลาดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีกล้องไอพี ตัดปัญหาข้อจำกัดในเรื่องของระบบภาพ NTSC และ PAL ที่ใช้ในมาตรฐานวิดีโออนาล็อก ซึ่งเป็นการการเปลี่ยนแปลงตลาดจากเทคโนโลยี CCTVเดิม โดยมีเทคโนโลยีที่มีความสามารถเก็บภาพความละเอียดสูง


รูปแบบระบบกล้องไอพี


 • สนับสนุนการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดอนาล็อก(Analog Camera) (มาตรฐานความละเอียดCIF, NTSC, PALและ SECAM)
 • ความสามารถในการ ซูมแบบดิจิตอล ความละเอียดสูงของภาพล้านพิกเซล
 • Progressive scan (เทียบกับ สแกน interlaced)เกือบทั้งหมดกล้องไอพี ทำงานในโหมด progressive scanให้ภาพนิ่งที่จะออกในคุณภาพดี โดยเฉพาะภาพที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
 • ความสามารถในการเลือกอัตราเฟรมเฉพาะสำหรับกล้องแต่ละตัว และสามารถเพิ่มความละเอียดของภาพในกรณีมีสัญญาณเตือนแบบอัตโนมัติ
 • ไม่จำเป็นต้องมี ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม (Encoder)มาทำงานแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นข้อมูลดิจิตอลบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์
 • เลือกการบีบอัดวิดีโอ codec เช่น  Motion JPEG, MPEG-4Part2 หรือ H.264
 • ง่ายในการเพิ่มกล้องที่ในระบบ
 • การส่งคำสั่ง PTZ (pan, tilt, zoom) กล้องผ่านเครือข่าย ในสายเส้นเดียว
 • สามารถใช้สาย coaxial เดิมในการติดตั้งระบบกล้องไอพี

การรักษาความปลอดภัย


- สามารถส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่ายไร้สายได้

- ในความละเอียดสูงของภาพล้านพิกเซลทำให้กล้องไอพีทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งถ้าเป็นกล้องอนาล็อกอาจจะอยู่ระยะไกลทำให้ได้รายละเอียดภาพจากกล้องวงจร ปิด ไม่ชัดเจน

- กล้องไอพี แจ้งทางอีเมลหรือการถ่ายโอนไฟล์ในการตอบสนองต่อการตรวจจับการเคลื่อนไหว วิดีโอ หรือแจ้งเตือนพนักงานรักษาความปลอดภัย

- สามารถตั้งรหัสผ่านของบุคลากร เพื่อจำกัดผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันไม่ให้ภาพดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

- สนับสนุนสื่อสตรีมหลายรูปแบบการบีบอัด เพื่อลดแบนด์วิดธ์การส่งและต้องการจัดเก็บข้อมูล

- สามารถการเข้ารหัส ข้อมูลการควบคุมกล้อง,เสียง,ข้อมูลวิดีโอ

- สนับสนุนการตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ (Analytics Video) ที่มีการรับรู้รูปทรงและการนับนำไปใช้กับวัตถุบุคคลและยานพาหนะ

บูรณาการเฝ้าระวังด้วย ระบบวิดีโอและหน้าที่อื่น ๆ เช่นการควบคุมการเข้าถึงระบบเตือนภัยอาคารบริหารการจัดการจราจรเป็นต้น

- ติดตั้ง ,อัพเกรดเฟิร์มแวร์กล้อง,การบำรุงรักษาผ่านเครือข่าย

บทความ