26/4/54

ระบบกล้องวงจรปิดแบบตรวจจับความร้อน Termal CCTV

              ระบบกล้องวงจรปิดแบบตรวจจับความร้อนนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับแวดวงระบบกล้องวงจรปิดที่มีใช้งานในปัจุบันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่ามีมานานพอสมควรเเล้วแต่จะมีใช้งานเฉพาะในแวดวงทหารหรือหน่วยงานที่เน้นเรื่องของระบบความปลอดภัยที่สูงๆเท่านั้น (Hight Security) และที่สำคัญการที่เจ้ากล้องจับความร้อนนี้มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงมากๆด้วยจึงไม่ค่อยเห็นมีการใช้งานแบบทั่วๆไปโดยเจ้ากล้องตรวจจับความร้อนนี้มีหลักการทำงานคร่าวๆคือเรามองเห็นวัตถุรอบ ๆ ตัวเราและบอกสีต่าง ๆ ได้โดยแสงสะท้อนเข้าสู่ตาเรา แต่ธรรมชาติแท้จริงของแสงยังปิดบังเราอยู่มาก อย่างไรก็ตามเรายังทราบธรรมชาติของแสงเป็นบางส่วน แต่ก็เป็นส่วนย่อยเท่านั้น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของแสงก็คือความยาวคลื่น แสงขาวหรือแสงจากดวงอาทิตย์ประกอบด้วยคลื่นผสมจากช่วงคลื่นประมาณ ๐.๐๐๐๐๔ เซนติเมตรของ แสงสีม่วง ช่วงคลื่นดังกล่าวนี้เรียกว่าสเปคตรัม (Spectrum) ที่เห็นได้ แสงซึ่งมีความยาวคลื่นมากกว่า หรือ สั้นกว่าช่วงดังกล่าว ตามนุษย์ไม่สามารถจะเห็นได้


        แสงอินฟราเรด (Infra - red) อยู่ในช่วงคลื่นที่ยาวกว่า ๐.๐๐๐๐๘ เซนติเมตร ใต้แสงสีแดงจึงมองไม่เห็น แสงชนิดนี้จะเกิดขึ้นจากวัตถุที่ถูกเผาให้ร้อนจัด เมื่อใช้ฟิล์มถ่ายรูปซึ่งไวต่อแสงอินฟราเรดก็จะสามารถถ่ายรูป ในที่มืดหรือในที่ไม่มีแสงสว่างเลยได้ ดังนั้นการถ่ายรูปในที่มืดทำได้ง่าย ๆ ก็ด้วยการเผาวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดให้ร้อนจัด เป็นต้นว่าเตารีดที่เผาด้วยถ่าน แสงอินฟราเร็ดจากเตารีดถ้าใช้กระจกเว้ารับและส่งไปสะท้อนกับฉากที่มีรูปต่าง ๆ แล้วสะท้อนไปเข้ากล้องถ่ายรูป ก็สามารถทำให้เกิดภาพต่าง ๆ ของฉากนั้นบนฟิล์มถ่ายรูปนั้นได้ด้วย เช่นเดียวกับแสงธรรมดาซึ่งถูกสะท้อนและโฟกัสโดยเลนส์ของกล้องถ่ายรูปกล้อง ถ่ายรูป หรือกล้องส่องด้วยแสงอินฟราเรดนี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในยุทธปัจจัยที่ใช้ถ่ายภาพหรือส่องดูสิ่งต่าง ๆ ได้ในเวลาต้องการถ่ายหรือตรวจการณ์ในยามค่ำคืนของทหาร

        ซึ่งจากหลักการทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบกล้องตรวจจับความร้อนส่วนรายละเอียดทางเทคนิคและขีดความสามารถอื่นๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับกล้องตรวจจับความร้อนในแต่ละ่รุ่นแต่ละ่แบบเองที่จะบ่งบอกถึงขีดจำกัดหรือระดับของความสามารถในการตรวจจับภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถแสดงรายละเอียดออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่าอุหภูมิของโทนสีที่แสดงออกมาให้เห็นนั้นแบ่งออกเป็นหลายๆโทนสีดว้ยกันซึ่งบริเวณที่เป็นสีดำทึบนั้นจะเป็นในส่วนของบริเวณที่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำหรือมีการตอบสนองทางอุณหภมิที่น้อยมากๆส่วนบริเวณที่แสดงโทนสีแดงหรือสีเหลืองนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่หรือบริเวณที่ค่อนข้างที่จะมีการตอบสนองทางความร้อนที่สูงและมากกว่าจุดอื่นๆเช่นรถยนต์ที่จอดอยู่หรือบริเวณห้องครัว, บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเครื่องจักรสูงๆ เป็นต้น


บทความ